Bartosz Kalupa, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu.

Zainteresowania jak i dotychczas świadczone przeze mnie usługi prawne dotyczyły takich obszarów prawa jak nieruchomości, praca, własność intelektualna, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, instrumenty finansowe, podatki, prasa, dobra osobiste. Drugim obszarem mojej praktyki zawodowej jest prowadzenie sporów sądowych w wyżej wymienionym zakresie.

Profesjonalne świadczenie usług prawnych rozpocząłem w 2006 roku, pracując jako asystent, a następnie jako aplikant radcowski współpracujący z poznańskimi kancelariami prawnymi. Doświadczenie zawodowe zdobyłem również jako prawnik (inhouse) w dziale prawnym podmiotu zarządzającego bardzo licznym zasobem nieruchomości. Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniam również obsługę prawną w zakresie bieżącego funkcjonowania podmiotów gospodarczych i prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej. 

Dodatkowo, jestem wykładowcą z zakresu prawa prasowego z obszaru sprostowań i odpowiedzi prasowych, autoryzacji i dostępu do informacji prasowej. Prowadziłem szkolenia organizowane przez podmioty zewnętrzne dla osób pracujących w segmencie PR.