Zdobyte doświadczenie zawodowe, bogata praktyka sądowa, przygotowanie teoretyczne i sukcesy związane z prowadzeniem spraw dotyczących różnych dziedzin prawa powodują, że cechą charakterystyczną mojej kancelarii prawnej jest kompleksowość, elastyczność i chęć podejmowania nowych wyzwań.
 
Wierzę, że możliwa jest następująca kombinacja, którą kieruję się prowadząc kancelarię:
1) wysoka jakość usług prawnych,
2) rozsądna cena.

Zapraszam do kontaktu - kancelaria@bartoszkalupa.pl